niedziela, 01-02-2015
Frączków - pałac Biechów - zamek Nowaki Pakosławice z lotu ptaka Frączków z lotu ptaka Reńska Wieś - krzyże pokutne Rzymiany - park Prusinowice z lotu ptaka
  • 27-01-2015 09:43

    Przydomowe oczyszczalnie ścieków

    W związku z zakończeniem instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków zapraszamy na spotkania informacyjne z wykonawcą dotyczące ich eksploatacji.

  • 23-01-2015 13:26

    Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w sołectwach

    Przedstawiamy Państwu kalendarz zebrań wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Pakosławice, które odbędą się w miesiącu styczniu i lutym 2015 r. Tegoroczne zebrania mają charakter sprawozdawczo – wyborczy i ich celem jest m. in. wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 728565
W tym miesiącu: 745
Wizyt dzisiaj: 745
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: