piątek, 31-10-2014
Frączków - pałac Biechów - zamek Nowaki Pakosławice z lotu ptaka Frączków z lotu ptaka Reńska Wieś - krzyże pokutne Rzymiany - park Prusinowice z lotu ptaka
 • 31-10-2014 12:43

  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

  Wójt Gminy Pakosławice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,  mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pakosławice do odniesienia się do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Opinie i uwagi nalezy kierować na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice w wersji papierowej  lub drogą elektroniczną na adres oc@pakoslawice.pl od dnia 31 października do dnia 8 listopada  2014 r. Treść ogłoszenia o konsultacjach oraz projekt programu współpracy można pobrać ze stony BIP UG Pakosławice

 • 24-10-2014 10:41

  Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

  Wójt Gminy Pakosławice informuje, że w ramach zadania realizowanego na terenie Gminy Pakosławice  w roku 2014 pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – V nabór” unieszkodliwiono 48,63 Mg  wyrobów zawierających azbest, na co uzyskano dotację:

  - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie:  4 525,38 zł.

  - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie:  6 464,82 zł.

  - środki własne Gminy Pakosławice w kwocie: 1 939,45 zł. 

   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 597256
W tym miesiącu: 29851
Wizyt dzisiaj: 541
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: